Voordat je je Barbet mag laten dekken heb je je aan een aantal strenge regels te houden namelijk; 

Beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en minimaal de kwalificatie ‘Zeer Goed’ op elke expositie onder verschillende keurmeesters hebben behaald. Minimaal 1 keuring van deze twee keuringen moet hebben plaatsgevonden op de minimale leeftijd van 15 maanden.  Het is ook mogelijk een kennelnaam bij de Raad van Beheer aan te vragen. 

Op medisch gebied moet je  jaarlijks de ogen (ECVO) en eenmalig de heupen (HD) laten testen en er dient een DNA onderzoek plaats te vinden. Je ziet wel dat je niet zo maar aan een nestje kan beginnen.