Voordat je een barbet mag laten dekken heb je je aan een aantal strenge regels te houden namelijk;

Beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad vanBeheer en/of FCI gereglementeerde expositie en minimaal de kwalificatie ‘Zeer Goed’ op elke expositie onder verschillende keurmeesters hebben behaald. Minimaal 1 keuring van deze twee keuringen moet hebben plaatsgevonden op de minimale leeftijd van 15 maanden. Ook moet je bij de Barbetclub aangemeld staan als fokker. Het is ook mogelijk een kennelnaam bij de Raad van Beheer aan te vragen. Een kennelnaam is niet noodzakelijk om pups met stambomen te fokken.

Op medisch gebied moet je de jaarlijks de ogen(ECVO) en eenmalig de heupen (HD) laten testen en er dient een DNA onderzoek plaats te vinden. Je ziet wel dat je niet zo maar aan een nestje kan beginnen.